top of page
MLS_3096_edited.jpg
Silhouette with Mountains

Katrin Rohtla

Kui oled valmis panustama oma parimaga, siis olen ideaalne kaaslane Sinu arengu ja agiilse transformatsiooni teekonnal.

Kuhu suunad tähelepanu,
sinna liigub ka Sinu energia!

Saame tuttavaks

Pakun organisatsiooni või meeskonna agiilsel teekonnal koolitust, mentorlust ja coachingut. Naudin keerukaid väljakutseid ja usun, et pidevalt õppides, protsesse optimeerides ning meeskonnaliikmeid kaasates ja toetades on võimalik koos saavutada tugevaid tulemusi.

Väärtuspakkumine

Olen teejuht inimestele ja ettevõtetele, kes soovivad luua reaalset mõju ja väärtust.
Agiilne lähenemine võimaldab ettevõttel kiiresti muudatustega kohaneda, olla paindlik, kasutada tõhusamalt oma ressursse, saada pidevat tagasisidet ja seega saavutada klientide suuremat rahulolu. Agiilsus soodustab ka tihedamat meeskonnatööd, avatud suhtlust ja paremat kommunikatsiooni eri osapoolte vahel.

Esita mulle väljakutse ja olen teiega kaasas muudatuse algusest

kuni eduka lõpuni!

Agile Coaching/Mentorlus
Projektijuhtimine

  • Projektiga alustamine

  • Toetus käimasolevale projektile

  • Tugi ettevõttele agiilsete põhimõtete rakendamise protsessis 

  • Agiilsete metoodikate juurutamine

Coaching

  • 1-1 coaching

  • meeskonna coaching

Countryside Road
bottom of page