top of page
MLS_3096_edited.jpg
Silhouette with Mountains

Katrin Rohtla

Kui olete valmis panustama täiega, siis olen ideaalne kaaslane teie arengu ja agiilse transformatsiooni teekonnal!

Saame tuttavaks

Kuhu suunad tähelepanu, sinna suundub Sinu energia!

Naudin osalemist organisatsiooni või meeskonna agiilsel teekonnal, pakkudes koolitust, mentorlust ja coachingut. Olen avatud ja naudin keerukaid väljakutseid, samal ajal saavutades kõrgeid tulemusi läbi pideva õppimise, protsesside optimeerimise ning meeskonnaliikmete kaasamise ja toetamise.

Väärtuspakkumine

Tegelen nende inimeste ja ettevõtetega, kus ma saan reaaselt mõju ja väärtust pakkuda!
Agiilne lähenemine võimaldab ettevõttel kiiresti kohaneda muudatustega, olla paindlik, saada pidevat tagasisidet ja seeläbi jõuda klientide suurema rahuloluni, kasutada oma ressursse tõhusamalt. Samal ajal soodustab tihedamat meeskonnatööd, avatud suhtlust ning tihedat kommunikatsiooni osapoolte vahel.


​Esita mulle väljakutse, olen teiega kaasas muudatuse algusest kuni lõpuni!

Coaching

  • 1-1 coaching

  • meeskonna coaching

Agile Coaching/Mentorlus
Projektijuhtimine

  • Projektiga alustamine

  • Käimasoleva projekti "päästmine"

  • Tugi ettevõttele agiilsete põhimõtete rakendamise protsessis 

  • Agiilsete metoodikate juurutamine

Countryside Road
bottom of page