top of page
Keskendun oma tegemistes vaid neile tegevustele, milles suudan luua tõelist kasu ja väärtust.  

Olen Sinuga muudatuste protsessis algusest lõpuni!

Agile Coach/
Mentor

 • Partner koosloomise teekonnal, aidates seada eesmärke ja kirjeldada soovitud tulemusi. Arutame koos läbi lahendused ja paneme paika edasised sammud eesmärkide saavutamiseks. 

 • Toetaja ettevõtte agiilsel teekonnal - agiilsete praktikate juurutamise, tööriistade ja muudatuste juhtimise abil. Kasvab ettevõtte võimekus juhtida prioriteete, areneb produktiivsus ja tekib ülevaade ehk projektide nähtavus nii tiimides kui ka juhtkonnas.  

 • Muudatuste mentor - teooriast ja oma praktilistest kogemustest lähtudes toetan ettevõttes teadlikkuse kasvu nii tiimides kui ka organisatsioonis tervikuna, et ehitada üles pidevalt õppiv organisatsioon.

 • Koolitaja - korraldan vajadusel koolitusi vastavalt kliendi soovidele (Scrum, Kanban, SAFe, agiilsed põhimõtted jne.), et toetada ettevõttes teadlikkuse kasvu ja iseseisvat toimetulekut. 

Projektijuht

 • Partner projektijuhtidele, et seatud eesmärke edukalt saavutada. Leida optimaalseimad viisid  - projekti lühi- ja pikaajaliste eesmärkide seadmine, vajaliku dokumentatsiooni koostamine, nähtavuse tekitamine, agiilsete praktikate kasutuselevõtmine jne.

 • Toetaja - luua suhted osapoolte vahel, et pühendumus projekti teostamisel oleks maksimaalne ning kommunikatsioon toimiks. 

 • Aitan leida õiged tööriistad ja metoodikad konkreetse projekti edukaks rakendamiseks just Sinu ettevõtte kultuuriruumis. 

 • Muudatuste mentor - keeruliste projektide uuesti rajale aitamine ja lõpuni tegemine. 

 • Uute projektidega alustamine ja kokkulepped ning protsesside väljatöötamise toetamine.

 • Koolitaja - viin vastavalt vajadusele läbi ka agiilse projektijuhtimise alaseid koolitusi ettevõttesiseselt.

1-1 Coach

Arengupartner, kes inspireerib ja toetab Sinu isiklikku ja/või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega.

 • Julgustan Sind avastama oma professionaalset ja isiklikku potentsiaali ning seda maksimaalselt rakendama. 

 • Keskendume tulevikule, koostame tegevusplaanid, mis aitavad seatud eesmärke ellu viia. 

 • Aitan Sul erinevate tehnikate abil näha lahendusi, inspireerida Sind tegutsema, analüüsima seniseid kogemusi/käitumisviise - kogu protsessi eesmärk on õppida ja muutuda endast teadlikumaks.

Team Coach

Partner tiimile, et läbi coachingu tehnikate jõuda tulemusliku eduni.

 • Usalduse ja suhete tugevdamine meeskonnas. 

 • Konfliktide konstruktiivne lahendamine ja keeruliste olukordadega toimetulek.

 • Individuaalse ja kollektiivse arengu toetamine, sh tugevuste ja nõrkuste mõistmine ning tugevuste arendamiseks vajalike meetodite pakkumine.

 • Ühiste eesmärkide seadmine ja suuna loomine, et toetada meeskonna ühtsust ja edu.

 • Innovatsiooni ja loovuse vabastamine meeskonnas, julgustades uute ideede ja lahenduste leidmist.

 • Toetav keskkond, mis võimaldab meeskonnaliikmetel oma oskusi arendada ja selgelt mõista oma rolli ning panust meeskonnas.

 • Pühendumuse ja rahulolu suurendamine meeskonnaliikmete seas, tagades motiveeritud ja tõhusa meeskonnatöö.

bottom of page