top of page

Edukaks läbi meisterlikkuse!

Individuaalne coaching toetab isiklikku ja professionaalset kasvu, et avastada oma täielikku potentsiaali ja saavutada eesmärke nii isiklikus kui ka tööalases elus. 

Meeskonna coaching aitab meeskonnal ühtlustada eesmärke, tugevdada koostööd ja saavutada paremaid tulemusi. Nii paraneb ettevõtte tõhusus, töötajate rahulolu ja üldine töökeskkond, mis viib suurema tootlikkuse ja paremate äritulemusteni. 

Mis on 1-1 coaching?

Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab inimese isiklikku ja/või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega keskendudes tulevikule.

Coach julgustab klienti avastama tema isiklikku ja tööalast potentsiaali. Protsessi käigus leiab inimene ise endale sobivad lahendused ja vastused ning jõuab tegevuskavani, mis aitab seatud eesmärke ellu viia. Sageli on lahendused ilmselged, aga me ei märka neid. Sellises olukorras aitab coach eri tehnikate abil märgata ja inspireerib klienti tegutsema. 

 

Coachingu eesmärk on õppimine ja eneseareng, kus igaüks ise vastutab oma arengu ja muutustega toimetuleku eest. 

Juhtimis-coach aitab Sul kasvada paremaks juhiks ning toetab eesmärkide elluviimist, seega toimub muudatus kaudselt ka kogu organisatsioonis tervikuna. 

Väljakutsed juhtimis-coachingus?

Töötades koos juhtimis-coachiga ei ole  piiranguid, kui peamiselt keskendutakse järgmistele teemadele:

 • Enese aja- ja energia juhtimine

 • Enesekindluse kasvatamine

 • Juhtimine alla ja ülespoole - kuidas saavutada Servant Leadership Mindset

 • Fookuse seadmine ja hoidmine

 • Muudatuste juhtimine

 • Keeruliste olukordade või inimestega toime tulemine

 • Viha juhtimine ning soovimatute käitumismustrite märkamine

Mida coach ei tee?

 • Ei anna nõu ega õpeta

 • Ei ütle, mis eesmärgi suunas peaksid liikuma ja kuhu kohale jõudma

 • Ei juhi eesmärkide elluviimist

 • Ei ütle Sulle ette lahendusi

 • Ei võta Sinu eest vastutust

Coach ei  suuna Sinu teekonda, vaid toetab Sind enda valitud teekonnal. 

Kuidas saad võtta coachingust maksimaalse tulemuse?

 • Koostöö alguses sõlmi kokkulepe, kuidas koos töötate ning millised on ootused

 • Vali (coachi abil) selged ja mõõdetavad eesmärgid

 • Ole paindlik ning valmis mõtlema ka väljaspool oma mugavustsooni

 • Ole avatud ja valmis vastu võtma  tagasisidet

 • Võta vastutus ja vii eesmärgid ellu

Kas see sobiks mulle?

Happiness doesn´t mean You are always feeling good!

Mugavustsoonist väljas tekivad muudatused, kuigi seal ei ole iga kord väga hea olla. Juhi roll nõuab julgust, pealehakkamist, usaldust, motivatsiooni, emotsionaalset intelligentsust ja pidevalt enesearenguga tegelemist. 

Iga päev on meile uus võimalus, seega parim hetk alustada võib olla juba täna.

bottom of page